De Sju Principerna

Spiritualismen

Spiritualismen är en religion som är helt fri från dömande och uppmuntrar till självständighet, personligt ansvar och gemenskap med det gudomliga. Tron på onda andar, negativitet, andar som fastnat, hål i auran och att spå om ond bråd död och sjukdomar går emot vissa av spiritualismens principer och vi avstånd från allt detta. Det handlar om etik och moral samt det personliga ansvaret som varje individ har och inte ska tala om hur andra människor ska leva sitt liv.
Spiritualismen är byggd på sju principer som mottogs av Emma Hardinge Britten (pionjär inom spiritualismen) år 1871 från Robert Owen (avlidet medium) i andevärlden.
Dessa sju principer handlar om sunt förnuft och lämnar också utrymme för egen tolkning.

1. Respektfull gemenskap med det gudomliga
Tror på en skapande kraft som inte bara finns i allting utan bara ÄR allting. Kraften är kärleken och ljuset och vår ande är en del av denna kraft. Med andra ord är vi en del av Gud. När du är i kontakt med dig själv, din egen ande, är du i samklang med Gud.

2. Sammanhållning mellan människor
Vi kommer alla från samma källa och är en del av den kosmiska världen. Det vi gör påverkar andra och vi måste förstå att för att överleva behöver vi gå samman. Ta hand om varandra och vår jord. Det betyder inte att du måste älska alla-det går inte men om vi respekterade och tolererade varandra skulle vi kunna leva i fred och harmoni.

3. Gemenskap och kommunikation med andarna
Spiritualister tror på ett liv efter detta och påvisar att det är sant genom att demonstrera att kommunikation med själar som lämnat jordelivet är möjlig. Det är många kära anhöriga och vänner som tar tillfälle i akt att fortsätta bry sig om hur vi mår.

4. Andens fortsatta existens
Det är vetenskapligt bevisat att materia inte kan förstöras utan det bara ändrar form. Vid den fysiska kroppens död, fortsätter själen som en integrerad del av en annan värld, som vi refererar till som Andevärlden.Vår ande är odödlig och vår utveckling samt personliga ansvar slutar inte vid döden.

5. Personligt Ansvar
I denna princip läggs ansvaret på allt som sagts och gjorts som varit fel där det hör hemma=hos personen själv. Det är accepterandet av ansvaret för varje aspekt av våra liv och hur vi använder våra liv är helt och hållet upp till oss själva. Det är inte möjligt att någon annan person, eller inflytande utifrån kan lägga sig i vår andliga utveckling, såvida vi inte tillåter det. Ingen kan rätta till det som gjorts fel förutom den som själv gjort det. Eftersom vi givits en fri vilja, har vi också fått möjligheten att skilja på vad som är rätt och vad som är fel.

6. Alla val får en positiv eller negativ effekt
Som alla principer gäller naturens lagar och denna kommer under Lagen om Orsak och Verkan(så som du sår får du skörda;det du ger ut får du tillbaka). Man kan inte vara elak och hämndlysten gentemot andra och förvänta sig kärlek och popularitet tillbaka. Även dina val har du ett personligt ansvar över-DU väljer och följden blir därefter.

7. Vägen av evig utveckling är öppen för alla som väljer att gå den
I varje hjärta finns en önskan om att utvecklas och till varje mänsklig själ tillfaller en kraft att utvecklas i vishet och kärlek. Alla som önskar att gå vägen som leder till andlig upplyselse har möjlighet att fullfölja det. Utvecklingens hastighet står direkt i proportion till önskan om mental förståelse. Om vi gör vårt bästa att följa vår inre påminnelse eller intuition; kommer utvecklingen vara lätt, på jorden såväl i andevärlden; om inte, kommer varje steg under vår förbättring att följas av en kamp mot sina sämre sidor, vilka vi själva har arbetat in i vårt sätt att vara. Valet att bli det bästa du kan ligger hos dig.

Detta är en modern översättning från de engelska av trossamfundet Speak of Spirit

 

Kommentera