Vad är att vara andlig och medial?

Att vara andlig och att vara medial.

Vad betyder det att vara andlig? Vad betyder det att vara medial? Är det någon skillnad?

Ja för mig är det en skillnad.

Att vara andlig!
för mig betyder det att vara sökande i min mediala tro, för det är det jag har varit och fortfarande är.
Wikipedia säger så här om en andlig person att  ” en intuitiv människa som står i kontakt med sin ursprungskälla; sitt andliga jag. Andlighet behöver inte inbegripa tron på något övernaturligt eller transcedent.” Och wikipedia menar också att ” Även utövande eller beundran av konst, musik, litteratur, mm, liksom de känslor som kärlek eller självförverkligande kan väcka, är immateriella till sin natur och kan ge en översinnlig upplevelse.”
Ja ni ser det kan verkligen betyda mycket.

Att vara medial
är för mig: att alla människor har en förmåga/talang för att uppfatta/kommunicera med andevärlden=människor som är på andra sidan, de som överlevt den fysiska döden. Men alla har inte talangen att bli bra. Om jag jämför det med fotboll, alla kan sparka på en boll men alla har inte samma talang som Zlatan för att bli bra. Det är så jag ser på det mediala och att utöva mediumskap. För att bli bra på att kommunicera med andevärlden behöver jag träna, träna och åter träna för att kunna förmedla det andevärlden vill till sina levande anhöriga och jag vill också(för respekt för både levande och bortgångna personer) kunna förmedla budskapen rätt.

Hur ser du på andligt och medialt?

Kommentera