Vems fel är det?

Jag måste få prata om personligt ansvar idag.
Eftersom jag går till certifiering till spiritualistisk medium följer jag också Spiritualismens sju principer. Den femte principen är just Personligt Ansvar som är otroligt viktigt i mitt mediala arbete. Detta ämne kommer jag säkert återkomma till flera gånger då det ligger mig varmt om hjärtat.
Det är  många medium som skyller på andevärlden eller att de måste bara säga det som kommer till dom!?  Nej, det behöver dom inte alls. Vad du säger och förmedlar kan sätta djupa spår i en människa och vår uppgift som medium är just att tjäna med våra mediala förmågor med det betyder inte att vi ska göra det gratis utan det är ett jobb precis som alla andra.

Hur jag använder mitt liv beror helt och hållet på mig själv. Det finns ingen möjlighet i världen att någon annan person kan styra mitt liv, såvida jag inte ger den personen rätt till det. Ingen kan rätta till något som har blivit fel utom jag själv som själv har åstadkommit det.
Vi har fått en fri vilja och vi har också fått möjligheten att skilja på vad som är rätt och fel. Allt jag säger och gör måste jag ta ansvar för och tänka på att de antingen får en positiv eller negativ verkan.
Jag får leva efter mina val, för det är faktiskt ingen annans fel än mitt. Människor kanske inte kommer ihåg vad du sagt eller gjort men det kommer aldrig glömma hur du fick dom att känna sig!!

Vad betyder personligt ansvar för dig?

Kommentera