Cirklar

Medial utveckling

Under dessa kvällar kommer vi leka med olika intuitiva övningar som stärker din mediala förmåga, såsom att träna på psychic reading, länka med andevärlden, meditera och samtala om det som utvecklar dig som medium. Denna cirkel är till för den nyfikne nybörjaren men också för den mer erfarne, alla jobbar Läs mer…

Av Helena, sedan