Cirklar

Medial utveckling

Under dessa kvällar kommer vi leka med olika intuitiva övningar som stärker din mediala förmåga, såsom att träna på psychic reading, länka med andevärlden, meditera och samtala om det som utvecklar dig som medium. Denna Läs mer

Av Helena, sedan